1KD126-900_A_346_2Hadde ikke hatt noe imot å eie denne skjønnheten. Perrrrrfekt.